Regulamin zakupów.

Wszystkie transakcje traktujemy niezwykle poważnie i wkładamy dużo wysiłku w to aby każdy z Państwa był zadowolony z dokonanego zakupu. Jeżeli z jakiegoś powodu zakup nie spełni Państwa oczekiwań prosimy o kontakt , a na pewno wspólnie rozwiążemy problem. Wszystkie sprzedawane przez nas towary objęte są Rękojmią Producenta. W terminie 14 dni można zwrócić zakupiony towar wraz z paragonem fiskalnym, a my zwrócimy pieniądze albo wymienimy na inny zgodny z Państwa oczekiwaniami. Jesteśmy płatnikiem podatku VAT i możemy wystawiać faktury na zakupiony towar. W takim przypadku prosimy o podanie niezbędnych danych tj. NAZWA FIRMY, ADRES SIEDZIBY I NIP. Każdy zakup w naszym sklepie jest jednoczesną akceptacją warunków Regulaminu.

Dal- Kon Sp. z o.o.

KRS : 0000107739

REGON : 472355246

NIP: 725-17-89-081

Krajowy Rejestr Sądowy: SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Wysokość kapitału podstawowego: 450.000,00 PLN

1. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet.

2. Zamówienia są przyjmowane przez strony www.poldream.pl w wyjątkowych przypadkach
telefonicznie pod numerem 063 244-58-96. Po złożeniu zamówienia klient dostaje e-mailem informację o jego otrzymaniu przez sklep.

3. Przyjęcie do realizacji zamówienia rozpoczyna się:
a) w przypadku zamówień płatnych przy odbiorze po tym jak do sklepu dotrze  e-mail od klienta z potwierdzeniem złożonego zamówienia
b) w przypadku zamówień płatnych przelewem - w chwili zaksięgowania wpłaty na koncie firmy Dal-Kon Sp. z o.o.

4. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem Klient jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzje o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia).

5. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba towarów i realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na te towary aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży.

6. Do każdego zamówienia wystawiamy faktury VAT.

7. Klient może wprowadzić zmiany w zamówieniu do momentu wystawienia faktury.
Klient może wycofać złożone zamówienie telefonicznie pod numerem: 603 788 333 lub e-mailem pod adresem sklep@poldream.pl. Klient nie może anulować zamówienia, które już zostało wysłane.

8. Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez klienta zamówienia. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu internetowego przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu bądź wprowadzania w nich zmian. Koszty dostawy zostaną uwzględnione w rozliczeniu końcowym proporcjonalnie do wagi towarów. Dostawa towaru odbywa się w wybrany przez klienta i określony w zamówieniu sposób.

9. Przy wyborze kuriera podany jest czas realizacji zamówienia. Jest to czas który upływa od złożenia zamówienia do chwili wysłania zamówionych towarów ze sklepu przy czym uwzględniane są tu tylko dni robocze. Zamówienie na towary o różnym czasie realizacji wysyłane jest po skompletowaniu całości tzn. po upływie czasu najdłuższego z podanych.

10. Termin otrzymania przesyłki = czas realizacji + czas dostawy
Przesyłki dostarcza:
Firma kurierska DPD - czas dostawy 1 dzień roboczy

Czas wysyłki: Wysyłka następuje w terminie do 10 dni roboczych.  W niektórych przypadkach okres wysyłki towaru może się zmienić np. z uwagi na dużą ilość zamówień.

11. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary:

- przy odbiorze: należność pobiera listonosz lub kurier;

- przelewem bankowym na konto sklepu

- system płatności online

Przelewy24PayPro S.A. ul. Pastelowa 8, 60-198 Poznań

- System płatności imoje, obsługiwany przez firmę ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach                     

12. Przesyłki zagraniczne mogą być opłacane  przelewem bankowym na konto sklepu lub poprzez system PayPal.

13. Zgodnie z Ustawą z 2 marca 2000 roku   "O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny" klient może zrezygnować z towaru kupionego w naszym sklepie bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki. Jest to możliwe tylko wówczas gdy towar nie był używany ani nie został w żaden sposób zniszczony. Towary muszą być zwracane w oryginalnym nienaruszonym opakowaniu wraz z załączoną fakturą. Koszty transportu pokrywa kupujący. Sklep gwarantuje zwrot kwoty równej cenie towaru. Pieniądze zostaną zwrócone w ciągu 5 dni roboczych przelewem bankowym na konto wskazane przez klienta lub przekazem pocztowym pod adresem wskazanym w zamówieniu. Uprawnienie, o którym mowa powyżej dotyczy również osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

14. Wszystkie towary dostępne w sklepie objęte są rękojmią producenta

15. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem. Koszty związane z odesłaniem towaru reklamowanego sklep zwraca natychmiast po otrzymaniu przesyłki i rozpatrzeniu reklamacji.

16. Umowa sprzedaży zawierana jest między Klientem  a Dal-Kon Sp. z o. o.                              

17. Umowa sprzedaży towarów zawierana jest zgodnie z prawem polskim (Kodeks Cywilny z 23 kwietnia 1964r.)  i w języku polskim.

18. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego lub sąd właściwy dla miejsca wykonania umowy.

19. Każdy zakup wiąże się z wyborem faktury jako dowodem zakupu.

20. Produkty wykonane w rozmiarach niestandardowych na zamówienie klienta nie podlegają zwrotowi.

Reklamacje:

1. W przypadku wad fabrycznych zamówionego towaru Klient może odesłać towar opisując dokładnie dostrzeżone wady.

2. Jeśli Klient wiedział o wadzie podczas zakupu, Sprzedawca zwolniony jest od odpowiedzialności z tytułu rękojmi.

3. Do przyjęcia reklamacji wymagany jest dowód zakupu, faktura Vat lub potwierdzenie przelewu czy też płatności z karty płatniczej.

4. Wszystkie produkty objęte są gwarancją 2 letnią od dnia zakupu. W tym czasie Klient może zgłosić wady.

5. Sprzedający w ciągu 14 dni rozpatruje reklamację.

6. Jeśli towar ma wadę Klient może zażądać wymiany towaru na nowy lub poprawienie wady.

7. Odmawiając wykonania wybranego sposobu Reklamacji, Sprzedający proponuje Konsumentowi inny sposób rozpatrzenia Reklamacji.

8. Sprzedawca ponosi koszty dostawy poprawionego lub nowego towaru wysłanego w skutek złożonej reklamacji.

Uprawnienie, o którym mowa dotyczy również osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych:

Akceptując regulamin użytkownik dokonujący rejestracji lub zakupu zgadza się na przetwarzanie danych osobowych w celu:

- dokonania rejestracji w serwisie

- dopełnienia procesu realizacji zamówienia

- nadanie i przesłanie paczki

Dane osobowe jakie mogą zostać przetwarzane w wyżej wymienionych celach:

- Imię, Nazwisko, Data urodzenia, Numer telefonu, Adres, Numer konta bankowego, IP.

Administratorem danych osobowych wykorzystywanych w powyżej wymienionych celach jest właściciel serwisu poldream.pl: Dal-Kon, Mickiewicza 23/5 62-500 Konin

Zgadzając się na regulamin sklepu i zgodę na przetwarzanie danych osobowych, użytkownik, którego dane zostają przetworzone 

wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji umowy w zgodzie z postanowieniami Polityki prywatności.

2 . Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f
RODO, tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie
uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora.

3. Prawnie uzasadnione interesy realizowane przez firmę polegają na oferowaniu
klientom produktów i naszych usług.

4. Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu prowadzenia działalności zgodnie z przepisami prawa. ( reklamacje, zwroty, baza stałych klientów, zniżki, czynności niezbędne do dokonania transakcji).

5. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługuje Państwu
prawo do:
- żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych,
- żądania od Administratora sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
- żądania od Administratora usunięcia Pani/Pana danych osobowych,
- żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/pana danych osobowych,
- przenoszenia Pani/Pana danych osobowych,
- wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Z powyższych praw można skorzystać poprzez: kontakt e-mailowy pod adresem:
sklep@poldream.pl
Informujemy również, że:

6. Dokładamy wszelkich starań aby dane te były bezpieczne, nie przekazujemy ich osobom trzecim nie związanym z profilem działalności, stosujemy się do wszelkich wytycznych i zabezpieczeń, które umożliwiają skuteczną ochronę danych osobowych.

7.Dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania umowy oraz na czas zgodny z obowiązującymi przepisami z uwzględnieniem przedawnienia roszczeń oraz zobowiązań podatkowych.

8 .Dane osobowe na przetwarzanie, których wyrazili Państwo zgodę będą przechowywane do czasu cofnięcia przez Państwa zgody.„W sprawach nieuregulowanych regulaminem zastosowanie mają postanowienia Kodeksu cywilnego i odpowiednich ustaw prawa polskiego, a także prawa Unii Europejskiej, w szczególności RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE).”.