Regulamin zakupów.

Wszystkie transakcje traktujemy niezwykle poważnie i wkładamy dużo wysiłku w to aby każdy z Państwa był zadowolony z dokonanego zakupu. Jeżeli z jakiegoś powodu zakup nie spełni Państwa oczekiwań prosimy o kontakt , a na pewno wspólnie rozwiążemy problem. Wszystkie sprzedawane przez nas towary objęte są Rękojmią Producenta. W terminie 14 dni można zwrócić zakupiony towar wraz z paragonem fiskalnym, a my zwrócimy pieniądze albo wymienimy na inny zgodny z Państwa oczekiwaniami. Jesteśmy płatnikiem podatku VAT i możemy wystawiać faktury na zakupiony towar. W takim przypadku prosimy o podanie niezbędnych danych tj. NAZWA FIRMY, ADRES SIEDZIBY I NIP. Każdy zakup w naszym sklepie jest jednoczesną akceptacją warunków Regulaminu.

1. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet.

2. Zamówienia są przyjmowane przez strony www.poldream.pl w wyjątkowych przypadkach
telefonicznie pod numerem 063 244-58-96. Po złożeniu zamówienia klient dostaje e-mailem informację o jego otrzymaniu przez sklep.

3. Przyjęcie do realizacji zamówienia rozpoczyna się:
a) w przypadku zamówień płatnych przy odbiorze po tym jak do sklepu dotrze  e-mail od klienta z potwierdzeniem złożonego zamówienia
b) w przypadku zamówień płatnych przelewem - w chwili zaksięgowania wpłaty na koncie firmy Dal-Kon Sp. z o.o.

4. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem Klient jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzje o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia).

5. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba towarów i realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na te towary aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży.

6. Do każdego zamówienia wystawiamy paragon fiskalny a na życzenie klienta może być wystawiona faktura VAT. Faktura VAT wystawiana jest w chwili gdy klient poda w zamówieniu dane niezbędne do jej wystawienia.

7. Klient może wprowadzić zmiany w zamówieniu do momentu wystawienia faktury.
Klient może wycofać złożone zamówienie telefonicznie pod numerem: 063 244-58-96 lub e-mailem pod adresem sklep@poldream.pl. Klient nie może anulować zamówienia, które już zostało wysłane.

8. Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez klienta zamówienia. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu internetowego przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu bądź wprowadzania w nich zmian. Koszty dostawy zostaną uwzględnione w rozliczeniu końcowym proporcjonalnie do wagi towarów. Dostawa towaru odbywa się w wybrany przez klienta i określony w zamówieniu sposób.

9. Przy każdym towarze podany jest czas realizacji zamówienia. Jest to czas który upływa od złożenia zamówienia do chwili wysłania zamówionych towarów ze sklepu przy czym uwzględniane są tu tylko dni robocze. Zamówienie na towary o różnym czasie realizacji wysyłane jest po skompletowaniu całości tzn. po upływie czasu najdłuższego z podanych.

10. Termin otrzymania przesyłki = czas realizacji + czas dostawy
Przesyłki dostarcza:
Firma kurierska DPD - czas dostawy 1 dzień roboczy

Czas wysyłki: Wysyłka następuje w terminie do 10 dni roboczych.  W niektórych przypadkach okres wysyłki towaru może się zmienić np. z uwagi na dużą ilość zamówień.

11. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary:

- przy odbiorze: należność pobiera listonosz lub kurier;

- przelewem bankowym na konto sklepu.

- system płatności online                                          

12. Przesyłki zagraniczne mogą być opłacane  przelewem bankowym na konto sklepu lub poprzez system PayPal.

13. Zgodnie z Ustawą z 2 marca 2000 roku   "O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny" klient może zrezygnować z towaru kupionego w naszym sklepie bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki. Jest to możliwe tylko wówczas gdy towar nie był używany ani nie został w żaden sposób zniszczony. Towary muszą być zwracane w oryginalnym nienaruszonym opakowaniu wraz z załączonym paragonem fiskalnym. Koszty transportu pokrywa kupujący. Sklep gwarantuje zwrot kwoty równej cenie towaru. Pieniądze zostaną zwrócone w ciągu 5 dni roboczych przelewem bankowym na konto wskazane przez klienta lub przekazem pocztowym pod adresem wskazanym w zamówieniu.

14. Wszystkie towary dostępne w sklepie objęte są rękojmią producenta

15. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem. Koszty związane z odesłaniem towaru reklamowanego sklep zwraca natychmiast po otrzymaniu przesyłki i rozpatrzeniu reklamacji.

16. Umowa sprzedaży zawierana jest między Klientem  a Dal-Kon Sp. z o. o.                              

17. Umowa sprzedaży towarów zawierana jest zgodnie z prawem polskim (Kodeks Cywilny z 23 kwietnia 1964r.)  i w języku polskim.

18. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego lub sąd właściwy dla miejsca wykonania umowy.

19. Każdy zakup musi być poparty wyborem paragonu lub faktury. Nie wystawiamy faktury na firmę na podstawie zwykłego paragonu. 

20. Produkty wykonane w rozmiarach niestandardowych na zamówienie klienta nie podlegają zwrotowi.

21. Nie wystawiamy faktur na osoby fizyczne.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych:

Akceptując regulamin użytkownik dokonujący rejestracji lub zakupu zgadza się na przetwarzanie danych osobowych w celu:

- dokonania rejestracji w serwisie

- dopełnienia procesu realizacji zamówienia

- nadanie i przesłanie paczki

Dane osobowe jakie mogą zostać przetwarzane w wyżej wymienionych celach:

- Imię, Nazwisko, Data urodzenia, Numer telefonu, Adres, Numer konta bankowego, IP.

Administratorem danych osobowych wykorzystywanych w powyżej wymienionych celach jest właściciel serwisu poldream.pl: Dal-Kon, Mickiewicza 23/5 62-500 Konin

Zgadzając się na regulamin sklepu i zgodę na przetwarzanie danych osobowych, użytkownik, którego dane zostają przetworzone 

wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji umowy w zgodzie z postanowieniami Polityki prywatności.

2 . Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f
RODO, tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie
uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora.
3. Prawnie uzasadnione interesy realizowane przez firmę polegają na oferowaniu
klientom produktów i naszych usług.
4. Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu prowadzenia działalności zgodnie z przepisami prawa. ( reklamacje, zwroty, baza stałych klientów, zniżki, czynności niezbędne do dokonania transakcji).
5. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługuje Państwu
prawo do:
- żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych,
- żądania od Administratora sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
- żądania od Administratora usunięcia Pani/Pana danych osobowych,
- żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/pana danych osobowych,
- przenoszenia Pani/Pana danych osobowych,
- wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Z powyższych praw można skorzystać poprzez: kontakt e-mailowy pod adresem:
sklep@poldream.pl
Informujemy również, że:
6. Dokładamy wszelkich starań aby dane te były bezpieczne, nie przekazujemy ich osobom trzecim nie związanym z profilem działalności, stosujemy się do wszelkich wytycznych i zabezpieczeń, które umożliwiają skuteczną ochronę danych osobowych.


POLITYKA PRYWATNOŚCI. POLITYKA COOKIES

Poniższa Polityka Cookies określa zasady zapisywania i uzyskiwania dostępu do danych na Urządzeniach Użytkowników korzystających z Serwisu do celów świadczenia usług drogą elektroniczną przez Administratora Serwisu.

§ 1 DEFINICJE
 • Serwis - serwis internetowy działający pod adresem www.poldream.pl

 • Serwis zewnętrzny - serwis internetowe partnerów, usługodawców lub usługobiorców Administratora

 • Administrator - firma Dal-Kon, prowadząca działalność pod adresem: Mickiewicza 23/5 62-500 Konin, o nadanym numerze identyfikacji podatkowej (NIP): 725 17 89 081, świadcząca usługi drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu oraz przechowująca i uzyskująca dostęp do informacji w urządzeniach Użytkownika

 • Użytkownik - osba fizyczna, dla której Administrator świadczy usługi drogą elektroniczna za pośrednictwem Serwisu.

 • Urządzenie - elektroniczne urządzenie wraz z oprogramowaniem, za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu

 • Cookies (ciasteczka) - dane tekstowe gromadzone w formie plików zamieszczanych na Urządzeniu Użytkownika

§ 2 RODZAJE COOKIES
 • Cookies wewnętrzne - pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez system teleinformatyczny Serwisu

 • Cookies zewnętrzne - pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez systemy teleinformatyczne Serwisów zewnętrznych

 • Cookies sesyjne - pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez Serwis lub Serwisy zewnętrzne podczas jednej sesji danego Urządzenia. Po zakończeniu sesji pliki są usuwane z Urządzenia Użytkownika.

 • Cookies trwałe - pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez Serwis lub Serwisy zewnętrzne do momentu ich ręcznego usunięcia. Pliki nie są usuwane automatycznie po zakończeniu sesji Urządzenia chyba że konfiguracja Urządzenia Użytkownika jest ustawiona na tryb usuwanie plików Cookie po zakończeniu sesji Urządzenia.

§ 3 BEZPIECZEŃSTWO
 • Mechanizmy składowania i odczytu - Mechanizmy składowania i odczytu Cookies nie pozwalają na pobierania jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika. Przeniesienie na Urządzenie Użytkownika wirusów, koni trojańskich oraz innych zagrożen jest praktycznie niemożliwe.

 • Cookie wewnętrzne - zastosowane przez Administratora Cookie wewnętrzne są bezpieczne dla Urządzeń Użytkowników

 • Cookie zewnętrzne - za bezpieczeństwo plików Cookie pochodzących od partnerów Serwisu Administrator nie ponosi odpowiedzialności. Lista partnerów zamieszczona jest w dalszej części Polityki Cookie.

§ 4 CELE DO KTÓRYCH WYKORZYSTYWANE SĄ PLIKI COOKIE
 • Logowanie - Administrator wykorzystuje pliki Cookie do celów logowania Użytkowników w Serwisie

 • Marketing i reklama - Administrator oraz Serwisy zewnętrzne wykorzystują pliki Cookie do celów marketingowych oraz serwowania reklam Użytkowników.

 • Dane statystyczne - Administrator oraz Serwisy zewnętrzne wykorzystuje pliki Cookie do zbirania i przetwarzania danych statystycznych takich jak np. statystyki odwiedzin, statystyki Urządzeń Użytkowników czy statystyki zachowań użytkowników. Dane te zbierane są w celu analizy i ulepszania Serwisu.

 • Usługi społecznościowe - Administrator oraz Serwisy zewnętrzne wykorzystują pliki Cookie do wsparcia usług społecznościowych

§ 5 SERWISY ZEWNĘTRZNE

Administrator współpracuje z następującymi serwisami zewnętrznymi, które mogą zamieszczać pliki Cookie na Urządzeniach Użytkownika:

 • Google Analytics

 • Google AdSense

 • Google AdWords

 • Facebook

§ 6 MOŻLIWOŚCI OKREŚLANIA WARUNKÓW PRZECHOWYWANIA I UZYSKIWANIA DOSTĘPU NA URZĄDZENIACH UŻYTKOWNIKA PRZEZ SERWIS I SERWISY ZEWNĘTRZNE
 • Użytkownik może w dowolnym momencie, samodzielnie zmienić ustawienia dotyczące zapisywania, usuwania oraz dostępu do danych zapisanych plików Cookies

 • Informacje o sposobie wyłączenia plików Cookie w najpopularniejszych przeglądarkach komputerowych i urządzeń mobilnych dostępna są w internecie.

 • Użytkownik może w dowolnym momencie usunąć wszelkie zapisane do tej pory pliki Cookie korzystając z narzędzi Urządzenia Użytkownika za pośrednictwem którego Użytkownikk korzysta z usług Serwisu.

§ 7 WYMAGANIA SERWISU
 • Ograniczenie zapisu i dostępu do plików Cookie na Urządzeniu Użytkownika może spowodować nieprawidłowe działanie niektórych funkcji Serwisu.

 • Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za nieprawidłowo działające funkcje Serwisu w przypadku gdy Użytkownik ograniczy w jakikolwiek sposób możliwość zapisywania i odczytu plików Cookie.

§ 8 ZMIANY W POLITYCE COOKIE
 • Administrator zastrzega sobie prawo do dowolnej zmiany niniejszej Polityki Cookie bez konieczności informowania o tym użytkowników.

 • Wprowadzone zmiany w Polityce Cookie zawsze będą publikowane na tej stronie.

 • Wprowadzone zmiany wchodzą w życie w dniu publikacji Polityki Cookie.

Dal Kon Sp. z o.o.

Mickiewicza 23/5

62-500 Konin

Nip: 7251789081